Home

SIGN UP FOR

BOOTCAMP

ACADEMY

 

12 veckors camp med start 13 mars

(CityCamp, kl 18.00)

tisdag, torsdag.

Klicka här för att boka en plats

1350 kr ordinarie och 1100 kr för studenter

 

 

6 veckors camp med start 6 april

(RydCamp, kl 06.15)

måndag, onsdag, fredag.

Klicka här för att boka en plats

1050 kr ordinarie och 900 kr för studenter

 

 

En Bootcamp sträcker sig över sex, åtta eller tolv veckor med

två eller tre pass i veckan, totalt 18/16/24 pass.

En tränings t-shirt samt en startplats i blodomloppet ingår i priset.

 

Vårens camper

Phone: 073-7380155

Email: erik@bootcampacademy.se

Vad är Bootcamp?

 

Det vi idag kallar Bootcamp har en lång och beprövad historia. Det är en ursprungligen militär träningsfom av sedd att göra soldaterna starkare och uthålligare, för att kunna möta alla typer avuppgifter. De äldsta beskrivningarna av militär träning kommer från Kina, Egypten och Grekland och är flera tusen år gamla.

Förmodligen är bootcampen den äldsta träningsformen. Militärer har egentligen alltid tränat på samma sätt med ett fokus på allsidighet. De övningar som Spartanerna i Grekland använde 500 f.kr och de övningar som våra egna vikingar använde tusen år senare liknar mycket de övningar som är centrala i vår Bootcamp. De tränade i grupp och släpade på stockar, stenar och varandra för att bli starkare och bättre krigare.

 

Själva ordet Bootcamp har dock ett mycket senare ursprung och kommer av ett slanguttryck för den amerikanska militära rekrytutbildningen. Militär rekrytutbildning ser ut på liknande sätt över hela världen och har, förutom att förmedla rena kunskaper och färdigheter, två syften:

 

Att bygga upp individernas självförtroende och fysiska styrka

Att bygga en grupp fungerande enhet med fokus på samarbetet i gruppen och mellan medlemmarna.

 

 

 

 

De fysiska övningarna i Bootcampen anpassas efter gruppen. Tanken är att alla ska kunna deltaga utifrån sina egna förutsättningar. Stora skillnader i fysisk styrka och kondition spelar ingen eller liten roll. Dom flesta övningar utförs i par eller i större grupper.

En hel Bootcamp sträcker sig över sex veckor med tre pass i veckan, totalt 18 pass. Första passet gör man ett fystest där man testar sina förmågor. Det ger ledaren en bild av gruppens förmåga och fungerar som en referens för individerna. Bootcampen avslutas med samma test så att skillnaden blir mätbar.

 

 

De första två veckorna består huvudsakligen av allmänt stärkande övningar där vi går försiktigt fram.

När gruppen blivit starkare och vi som ledare lärt känna gruppen blir övningarna tyngre och mer krävande. Deltagarna märker som regel inte så mycket av det eftersom de snabbt blir starkare. Vi arbetar med olika muskelgrupper under veckans dagar så att man inte sliter på kroppen.

Träningsvärk blir aldrig ett problem eftersom den vandrar runt i kroppen beroende på övningarnas uppläggning. övningarna utförs med fokus på säkerhet och försiktighet. Skador är därför mycket ovanliga, till skillnad från träningsvärken.

 

Parallellt med den fysiska träningen växer gruppen fram. Rollerna i gruppen befästs och accepteras ju mer man lär känna varandra. För att gruppen ska utvecklas så styr ledaren gruppindelningen vid olika övningar så att alla lär känna varandra och fungerar tillsammans. När enskilda individer blir en grupp så händer det något. Om gruppdynamiken fungerar så anstränger sig gruppen till det yttersta för att fullgöra sina uppgifter. Gruppkänslan är en av människans starkaste drivkrafter.

Vi använder enkla redskap som tex stockar, sandsäckar, bildäck, traktordäck, rep, mm i själva träningen. När fyra individer ska välta ett traktordäck från kant till kant över en fotbollsplan så kommer bördan med automatik att fördelas över gruppen. Den som är stark kommer att få ta en större del av bördan jämfört med den som inte är lika stark, men alla kommer att göra så gott de kan, om inte annat för gruppen.